Công nhân cần thị trường lao động hiện đại

Ngày đăng: 6/11/2020

Lượt xem: 47

Chia sẻ: 86

Tác giả: Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Cần đặc biệt quan tâm tới những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân hiện nay như bảo đảm việc làm bền vững, tiền lương, thu nhập, an sinh xã hội…

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (đứng), phát biểu tại hội nghị góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng - Ảnh: Đ.B.


Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị củan Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 2-11.

Quan tâm đến công nhân về mọi mặt

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đề nghị Trung ương Đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hệ thống chính trị cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung về tiếp tục xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời gian tới.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tới những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân hiện nay như: bảo đảm việc làm bền vững, tiền lương, thu nhập, an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tương xứng với công sức đóng góp và thành tựu phát triển đất nước; bảo đảm và nâng cao các chế độ phúc lợi xã hội, giải quyết tốt vấn đề nhà ở, nhà trẻ, cải thiện môi trường sống, điều kiện lao động…

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định một trong những vấn đề nhất quán tiếp tục được đề cập tại văn kiện là mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và giai cấp công nhân, giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng.

Để giai cấp công nhân có thể thật sự thực hiện, phát huy địa vị chính trị, kinh tế, xã hội và quyền làm chủ, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng Đảng, nhà nước cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng giai cấp công nhân về mọi mặt.


GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị chiều 2-11 - Ảnh: Đ.B


Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định, quan điểm của Đảng xuyên suốt là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của con người.

"Phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, bảo đảm việc làm bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân với 3 trụ cột cơ bản là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động", ông Lợi đề xuất.

Đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng cho công nhân

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu mà văn kiện đưa ra, Đảng ta phải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân, phải thực hiện thật tốt những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cụ thể, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, bồi dưỡng ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu và chấp hành tốt luật pháp, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.

Đặc biệt, đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ nhằm phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận