Không đăng nhập được tuoitretimviec.vn?

Ngày đăng: 14/5/2021

Lượt xem: 70

Chia sẻ: 86

Tác giả: voduy

1.     Bạn chưa đăng ký tài khoản trên tuoitretimviec.vn. Trong trường hợp này, bạn vui lòng thao tác đăng ký tài khoản miễn phí trên tuoitretimviec.vn

2.     Bạn đã đăng ký tài khoản thành công nhưng chưa kích hoạt tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác nhận OTP, bạn cần thực hiện xác nhận để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.

Bạn kiểm tra thêm trong bulk mail, spam mail, thư rác hoặc promotion. Sau khi kiểm tra nếu vẫn không thấy yêu cầu xác nhận từ Tuoitretimviec, bạn vui lòng gọi hotline (028) 39 974 587 hoặc gửi email yêu cầu kích hoạt tài khoản đến hộp thư support@tuoitretimviec.vn, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản giúp bạn

3.     Bạn không nhận được email kích hoạt do đăng ký sai địa chỉ email:

-         Bạn đã đăng ký không chính xác địa chỉ email.

Ví dụ: bạn đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email abc@yahoo.com, trong khi địa chỉ email chính xác của bạn là abc@yahoo.com.vn

-         Bạn cần đăng ký lại bằng địa chỉ email chính xác của bạn.

 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận