Làm sao cập nhật hồ sơ cá nhân?

Ngày đăng: 17/5/2021

Lượt xem: 31

Chia sẻ: 86

Tác giả: Ngọc Quỳnh

 

Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân, trên thanh menu đầu trang, chọn icon tài khoản và "cập nhật hồ sơ" như hình bên dưới.

Sau đó bổ sung, cập nhật nội dung chi tiết trong hồ sơ cá nhân.

 

 

 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận