Làm sao để ứng tuyển vào một vị trí công việc?

Ngày đăng: 17/5/2021

Lượt xem: 80

Chia sẻ: 86

Tác giả: Ngọc Quỳnh

Trước tiên, bạn vào trang "tìm việc", chọn công việc bạn muốn ứng tuyển. Sau đó chọn biểu tượng "nộp đơn ứng tuyển"

 

 

Bạn cũng có thể tìm kiếm các công việc khác công ty đang đăng tuyển bằng cách chọn mục “việc cùng công ty”

 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận