Làm sao vào cập nhật hồ sơ doanh nghiệp?

Ngày đăng: 14/5/2021

Lượt xem: 62

Chia sẻ: 86

Tác giả: voduy

Bạn đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp, bấm vào avatar doanh nghiệp và chọn cập nhật hồ sơ như hình bên dưới. Bạn nên cập nhật đầy đủ thông tin doanh nghiệp để thuận lợi trong việc thu hút ứng viên.

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận