Người lao động gặp khó khăn do dịch được BHXH hỗ trợ thế nào?

Ngày đăng: 5/9/2021

Lượt xem: 74

Chia sẻ: 86

Tác giả: Tuổi Trẻ Online

Tính đến 26-8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã xác nhận danh sách gần 490.400 người lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương... do dịch COVID-19. Dịch khiến nhiều ngành nghề gặp khó khăn, người lao động mất việc làm.

Các lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch như vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, giáo viên trường tư thục... Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động khiến người lao động phải ngừng việc, mất việc, nghỉ việc không lương.

Trong lúc này, các hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, trong đó có Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ trợ giúp hoặc các chính sách cho doanh nghiệp phải dừng hoạt động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, hoặc được đào tạo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, tìm kiếm công việc mới là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần được giãn, giảm các khoản đóng để có nguồn trả lương và các khoản chi trước mắt duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Giữ việc làm cho người lao động là rất cần kíp lúc này.


Người lao động bị mất việc được nhận hỗ trợ ở TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN


Trong những tháng vừa qua, có gần 34.900 người lao động được người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất; trên 42.600 người lao động được người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc... Nhưng còn nhiều người chưa hiểu rõ chính sách hỗ trợ người lao động hiện hành.

 
Nhằm thông tin cho người lao động biết các chính sách này, các hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm xã hội, của ngân sách cho các nhóm lao động bị mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng đại dịch, từ 9-11h sáng 1-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến "Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19", với sự tham gia của các khách mời:

- Ông Đinh Duy Hùng - phó trưởng ban quản lý thu - sổ - thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bà Trần Việt Trang - phó trưởng phòng quản lý thu, Bảo hiểm xã hội Hà Nội

Ông Ngô Trung Tứ - phó trưởng phòng quản lý thu, Bảo hiểm xã hội Hà Nội


Các khách mời của BHXH đang giải đáp thắc mắc của bạn đọc sáng 1-9. Từ trái sang: bà Đàm Thị Hòa (Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội), bà Trần Việt Trang và ông Ngô Trung Tứ


MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Tất cả câu hỏi
 
Nguyễn Thị vân:
Tôi làm công nhân đang thất nghiệp mà chưa được vô bảo hiểm vậy thì tôi có được hỗ trợ gì không?

Bà Trần Việt Trang:
 
Tại địa bàn thành phố Hà Nội, đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm được hỗ trợ theo Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quy trình thủ tục để được nhận hỗ trợ đề nghị căn cứ theo Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND để thực hiện.
 
Vũ Đảm:
Hộ kinh doanh có đóng BHXH cho nhân viên đầy đủ, do nghỉ dịch nên nhân viên nghỉ không lương. Vậy nhân viên có được hưởng chính sách gì từ bảo hiểm xã hội không?

Bà Trần Việt Trang:
 
Hiện nay tại Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HDND và Kế hoạch số 188/KH-UBND, Hà Nội thực hiện hỗ trợ người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ sơ, thủ tục được quy định tại Điều 3 Kế hoạch số 188/KH-UBND. đề nghị hộ kinh doanh nghiên cứu hướng dẫn để thực hiện.
 
Doanh:
Điều kiện để đơn vị được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là gì?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có đủ 2 điều kiện: Đã đóng đủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đến hết tháng 4/2021 và giảm 15% lao động tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất so với số lao động của đơn vị tháng 4/2021. Trong đó số lao động tham gia BHXH tính giảm gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp n ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện họp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/5/2021.
 
Việt Đức:
Thời gian người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.
 
Đức Khang:
Hết thời hạn đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì đơn vị sẽ thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động như thế nào?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo Quy định tại Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.
 
Thế Hiệp:
Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tính đến hết tháng 4/2021 còn nợ tiền BHXH thì có được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất không?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

Vì vậy, đơn vị còn nợ tiền BHXH đến tháng 4/2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.
 
Bảo Lan:
Hết thời gian tạm dừng đóng mà đơn vị chưa có tiền đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì số tiền đó có phải tính lãi không?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ thì hết thời gian tạm dừng đóng quy định theo quy định, người lao động và người SDLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người SDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH

Như vậy, hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất quy định tại Điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg mà đơn vị không thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì sau 30 ngày mà đơn vị chưa đóng thì số tiền này phải tính lãi theo quy định.
 
Minh Dũng:
Người lao động bị ốm trong thời gian đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được thanh toán chế độ BHXH không?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thì người sử dụng lao động đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người SDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian này, người lao động bị ốm đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 25 và Điều 100 Luật BHXH năm 2014 thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định.
 
Trọng Hà:
Người lao động làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà sinh con trong thời gian này thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thì người SDLĐ đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người SDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, người lao động đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 và Điều 101 Luật BHXH năm 2014.
 
Quang Dũng:
Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian đơn vị đang được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được giải quyết hưởng chế độ hưu trí không?

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người SDLĐ và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ, hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động.
 
Nguyễn Duy Nam:
Tôi là Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ST. Trong năm 2020, hằng tháng Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định, không nợ BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại Công ty. Tuy nhiên năm 2021 tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của Công ty dẫn đến phải cho 50% người lao động nghỉ việc, nợ lương của người lao động và nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN (hiện nay Công ty mới đóng BHXH đến hết tháng 1/2021). Hiện nay tôi được biết ngày 07/7/2021 Thủ tướng ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vậy cho tôi hỏi Công ty của tôi có được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hay không? Tôi xin cảm ơn!

Ông Đinh Duy Hùng:
 
Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Điều kiện hỗ trợ: “người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.

Do đó Công ty của ông/bà chưa đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021, nên không đủ điều kiện được tạm dừng đóng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 .........

Còn tiếp, đón đọc trên tuoitre.vn

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận