Quảng Nam tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm

Ngày đăng: 19/9/2021

Lượt xem: 22

Chia sẻ: 86

Tác giả: Bộ Lao động thương binh và xã hội

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 17/20 phiên giao dịch việc làm, với nhu cầu tuyển dụng bình quân khoảng 5.000 chỗ làm trống/phiên.

Nỗ lực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 17/20 phiên giao dịch việc làm, đạt 85% kế hoạch năm.

Theo đó, khoảng 208 lượt doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng bình quân khoảng 5.000 chỗ làm trống/phiên. Số người đến tìm hiểu thông tin và đăng ký là 1.168 lượt người. Số người đăng ký tìm việc làm, liên kết học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là hơn 800 lượt người, trong đó số người đăng ký tìm việc làm là 785 lượt người, gồm: Chờ việc 291 lượt người, giới thiệu đến doanh nghiệp phỏng vấn 494 lượt người; đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 17 lượt người; đăng ký hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ 2 lượt người.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tư vấn cho 47.815 lượt người (28.741 nữ)/40.000 lượt người, đạt 119,5% kế hoạch năm. Trong đó, tư vấn thường xuyên 46.611 lượt người; tư vấn tại sàn 804 lượt người, tư vấn tại địa phương 400 lượt người. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tổ chức 2 đợt tư vấn cho học sinh khối 12 Trường Trung học phổ thông huyện Hiệp Đức và bộ đội xuất ngũ tại Thành đội Tam Kỳ; Phối hợp làm việc với UBND xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) để hỗ trợ công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và tư vấn cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại 4 thôn của xã…
Trung tâm cũng thường xuyên cung cấp thông tin tuyển dụng tại website: vieclamquangnam.gov.vn, hỗ trợ thông tin qua Zalo Official Account của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam và cung cấp trực tiếp cho người lao động thông qua bộ phận tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm kết nối với người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả các chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận