Quảng Ninh chỉ đạo xét nghiệm tất cả người lao động, công nhân để sàng lọc COVID-19

Ngày đăng: 8/8/2021

Lượt xem: 63

Chia sẻ: 86

Tác giả: Tuổi Trẻ Online

Ngày 7-8, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tầm soát COVID-19 đối với tất cả người lao động, công nhân trên địa bàn từ nay đến ngày 12-8.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo từ ngày 7 đến 12-8, triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với tất cả người lao động, công nhân trên địa bàn - Ảnh: TIẾN THẮNG


Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện nay nhiều địa phương tiếp giáp đã ghi nhận các ca nhiễm mới thông qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, do đó từ ngày 7 đến 12-8, tỉnh sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với tất cả người lao động, công nhân tại các công trường xây dựng (kể cả các công trình xây dựng nhà dân), người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.


Các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án công trình xây dựng, lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm yêu cầu nêu trên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các công trình xây dựng nhà dân trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

 
Sau khi kết thúc đợt sàng lọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

 

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận