Tăng mức hỗ trợ học nghề mới cho người lao động

Ngày đăng: 28/4/2021

Lượt xem: 127

Chia sẻ: 86

Tác giả: Nguồn: Tuổi Trẻ Online

TTO - Thủ tướng vừa ban hành quy định mức hỗ trợ học nghề mới dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ nhiều hơn so với quy định cũ - Ảnh minh họa: H.Q.
Cụ thể, tại quyết định số 17 vừa được Thủ tướng ký ban hành, người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng có mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Theo quyết định, hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định tại điều 24 và điều 25 nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 61/2020/NĐ-CP).

Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên. 

 
Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-5-2021.

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận