Thủ tướng yêu cầu sớm có chính sách hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp

Ngày đăng: 15/6/2021

Lượt xem: 54

Chia sẻ: 86

Tác giả: Tuổi Trẻ Online

TTO - Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 16 về việc đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Công nhân lao động tại Bắc Giang mong mỏi chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh: VI NGA


Trong những năm qua, số lượng công nhân lao động có việc làm tăng 26%, nhất là thu nhập và việc làm bền vững tăng đều qua các năm. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tác động đến đời sống, việc làm của nhiều công nhân lao động.

Từ thực tế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. 

Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động để bảo đảm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân lao động. 

Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đảm bảo học sinh vừa được học nghề, vừa học văn hóa giáo dục phổ thông ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ này sớm hoàn thiện chính sách thu hút xã hội hóa xây dựng trường mầm non, phổ thông tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bộ Tài chính chủ trì thực hiện nâng cao mức sống công nhân lao động theo quy định.

 
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, thực hiện nhanh các nhiệm vụ để bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Lãnh đạo các đơn vị chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh và báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...) theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết.

Khẩn trương xây dựng các mô hình "khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ" đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, cơ sở hạ tầng. Mục đích để đáp ứng nhu cầu cho công nhân lao động các khu công nghiệp, kể cả chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận