Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương tham gia hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng BHTN

Ngày đăng: 5/9/2021

Lượt xem: 54

Chia sẻ: 86

Tác giả: TTQGDVVL

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đến nay, hầu hết các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Kế hoạch/Quyết định/Công văn/Hướng dẫn triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương trong việc thực hiện các chính sách. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành tại địa phương đã chủ động ban hành các công văn hướng dẫn để triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Trung tâm Dịch vụ việc làm các địa phương được giao hỗ trợ chính sách đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Các Trung tâm đã tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ của người lao động đảm bảo theo quy định.  Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin dịch vụ công quốc gia theo đường link:  https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-nhung-khong-du-dieu-kien-huong-that-nghiep.html và liên hệ nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương.

Tại Bắc Giang, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã chủ động, phối hợp với các huyện/thành phố tuyên truyền qua loa truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác để người lao động kịp thời nắm được các thông tin hỗ trợ. Đồng thời, Trung tâm  đã thành lập tổ thực hiện chính sách hỗ trợ; xây dựng quy trình tiếp nhận, thẩm định giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp quá trình thực hiện đạt được hiệu quả.   

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã có thông báo đến người lao động có nhu cầu được hỗ trợ về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội, người lao động có thể nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo đến một trong các điểm tiếp nhận theo thông báo. Tại nhiều địa phương còn lại cũng đã có các thông báo kịp thời đến người lao động về việc thực hiện chính sách nêu trên.

Công tác hỗ trợ người lao động và các đối tượng theo quy định đã và đang được triển khai tích cực. Các địa phương đã có sự huy động và vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy đảng, các sở, ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, các địa phương đã có quy định, phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23, đảm bảo tính chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ khi rà soát, lập danh sách, hỗ trợ đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, công khai, tránh trùng lặp, bỏ sót.

Với sự đóng góp của mình, hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương  ngày càng thể hiện vai trò, sự đồng hành với người lao động và người sử dụng lao động ngay cả lúc khó khăn như trong bối cảnh hiện nay. Các Trung tâm dịch vụ việc làm đã và đang tham gia hỗ trợ chính sách và song song với đó là các nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, giảm thiểu sự đứt gãy về lao động do đại dịch Covid - 19 để người lao động, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất.

Chia sẻ

Bài viết chủ đề

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

...
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus, nisl non facilisis laoreet

      Online

        Chọn người nhận